Algemene voorwaarden AERIAL ARTS UDEN
 

- Bezoek aan de te gebruiken locatie is geheel op eigen risico. AERIAL ARTS UDEN is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de te gebruiken locatie. De lessen zijn zorgvuldig opgebouwd. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
 

- Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling wordt maandelijks gedaan d.m.v. een automatische incasso. 
 

- Tussentijdse beëindiging van de abonnementen is niet mogelijk en het abonnement is niet overdraagbaar. Tussentijdse beëindiging van je abonnement is enkel mogelijk op geldig advies van je dokter. 
 

- Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Indien cursist besluit tot het niet verder volgen van de lessen, blijft het volledige lesgeld verschuldigd. Het lidmaatschap dient in de gehele contracttermijn te worden doorbetaald.
 

- De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Je abonnement kan in dit geval gepauzeerd worden. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om voor het einde van je abonnement je gemiste lessen in te halen. Let op: dit moet tijdig worden overlegd met Line Francken.
 

- Vanwege hygiënische redenen is de klant verplicht een handdoek mee te nemen naar de les.

06-15280254

©2018 by Paaldans Uden. Proudly created with Wix.com